Bảng so sánh giữa 2 phương pháp cắt: 1 là phương pháp truyền thống (dùng dao cắt và chỉ khâu bình thường), 2 là phương pháp cắt với dụng cụ Surkon

STT PP Truyền Thống Stapler Sử Dụng – Surkon
  Thời gian cắt (phút) 40 8
  V máu mất (ml) 10 2
  Thang đo điểm đau Trong phẫu thuật 3 1
  Thang đo điểm đau sau phẫu thuật 7 4
   Thời gian liền 17 12
  Cắt chỉ Không

 

Mọi băn khoăn vui lòng liên hệ 0949.896.633